นายช่างชวนวิ่ง EN UBU RUN 2024

  • Post author:
  • Post category:event

เพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Continue Readingนายช่างชวนวิ่ง EN UBU RUN 2024