Countdown Expired!

Huai Yang Trail 2024

สถานที่จัดงาน สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

     ปักหมุดวันที่ 22 ธันวาคม 2567 พบกันที่ห้วยยางเทรล เทรลสุดท้ายของปี 2024 กับระยะ ระยะ 5 KM. 15KM. 30KM. 50KM. Family วันที่ 21-22 ธันวาคม 2567 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตตำบลห้วยยาง และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลห้วยยาง

22 ธันวาคม 2567

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – วันที่ 31 ตุลาคม 2567

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

สถานที่จัดงาน สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. – 17.00 น.

ณ สถานที่จัดงาน สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

ประเภทการแข่งขัน อัตราค่าสมัคร Early Bird
01-31 พ.ค. 2567
อัตราค่าสมัคร ปกติ
01 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2567
สิ่งที่ได้รับ
50 KM
1800.-
2000.-
เสื้อวิ่ง, เสื้อฟินิชเชอร์, เหรียญรางวัล, ชิพจับเวลา
30 KM
1300.-
1600.-
เสื้อวิ่ง, เสื้อฟินิชเชอร์, เหรียญรางวัล, ชิพจับเวลา
15 KM
700.-
900.-
เสื้อวิ่ง, เหรียญรางวัล, ชิพจับเวลา
5 KM
550.-
600.-
เสื้อวิ่ง, เหรียญรางวัล
5 KM Family
600.-
700.-
เสื้อวิ่ง, เหรียญรางวัล
  • รุ่น Family Run 5 KM ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี วิ่งฟรี พร้อมได้รับเสื้อรุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรม (ไม่ได้รับเหรียญที่ระลึก)

การแบ่งรุ่นอายุ

ประเภทการแข่งขัน การแบ่งรุ่นอายุ รางวัล
50 KM
19-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
โล่รางวัล Overall ลำดับที่ 1-3
โล่รางวัลลำดับที่ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ
30 KM
19-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
โล่รางวัล Overall ลำดับที่ 1-3
โล่รางวัลลำดับที่ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ
15 KM
ไม่เกิน 18 ปี
19-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
ถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ
5 KM และ 5 KM Family
Overall
ถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-5 Overall ชาย และหญิง
และถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-5 ประเภทครอบครัว
  • รางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่แต่งตัวสวยงาม /Fantacy ที่ได้รับคัดเลือก 5 รางวัล (ทั้งแบบกลุ่ม และแบบเดี่ยว)

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567

   เวลา 10.00 น. – 17.00 น. รับ RACE PACK

   เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567

   เร็วๆนี้

ข้อมูลการสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – วันที่ 31 ตุลาคม 2567

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/hyt2024/frm_reg

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/hyt2024/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินทันที หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 165-3-63242-4 ธนาคารกสิกรไทย  ชื่อบัญชี น.ส. ชนานันท์ ประสงค์สุข และนางวนิดา แสนเภา และนางสุดตา พุทธา

ติดต่อผู้จัด

   เทศบาลตำบลห้วยยาง เบอร์ติดต่อ 093-325-0457

   หมอแอ๋ม 0819755202

   ป.โอเล่ (นายเชาวฤทธิ์  เท่าธุรี)  เบอร์ติดต่อ 085-751 6720

   พี่หน่อย (นางชนานันท์ ประสงค์สุข) เบอร์ติดต่อ 097-4565535

   หมอดุ่ย 0818719257

   RD ปูม้า

   ต๋อง  (นายภานุวัตร  บำราเข็ญ)  เบอร์ติดต่อ 

   พี่ดา (นางวนิดา  แสนเภา)  เบอร์ติดต่อ  080-7645-419/098-905-8747

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)