Upcoming Events

Huai Yang Trail 2024

ห้วยยางเทรล วันที่จัดงาน 22 ธันวาคม 2567 ระยะ 5/15/30/50 กม. สถานที่จัดงาน, สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

XRACE MOUNTAIN TRAIL 2024

16-17 พฤศจิกายนนี้ไปวิ่งเทรลภูเขาควายกันเถอะกับสนามเทรลแห่งปีที่วิวสุดอลังการกับ XRACE Mountain Trail Phukhaokhuay 2024..ลงทะเบียนพร้อมกันทั่วโลก 1 มีนาคม 2014.

XRACE THE ROCK PHUPHAMAN 2024

XRACE The Rock Phuphaman 2024 วันที่ 13 ตุลาคม 2024 @ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น แล้วพับกันที่แกรนด์แคนยอนภูผาม่าน

XRACE VALLEY VANGVIENG 2024

**ข้ามทุกอุปสรรคที่ขวางหน้า** XRACE Valley Vangvieng 2024:Valley of the king 👑. "Battle of the XRACE will be back"

XRACE10 Vangvieng mini marathon 2024 กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมครอบครัว เพื่อมิตรภาพ จะเปิดให้สมัครรอบ Early bird วันที่ 4 เมษายนนี้ เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะ …🏃🏃‍♀️🏃‍♂️

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการสร้างสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชน ในการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด มอบให้ กองทุนกองบุญเอื้ออาทร เพื่อคนพิการและผู้ยากไร้