Upcoming Events

GT EXTREME CHARITY RUN 2019วิ่งวิบากเพื่อน้องบนดอย    “โครงการวิ่งวิบากเพื่อน้องบนดอย” เป็นการแข่งขันวิ่งประเภทแนวเอ็กซ์ตรีมที่ท้าทายความสามารถเพื่อค้นหาสุดยอดคนพันธุ์อึดในการฝ่าด่านอุปสรรคสุดโหด เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเอง โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องวิ่งวิบากผสมการข้ามสิ่งกีดขวาง และฝ่าด่านอุปสรรคทั้งหมด 12 …
AG KKU RUNวิ่งชมฟาร์มเกษตรมอดินแดง วิ่งชมฟาร์มเกษตรมอดินแดง เป็นงานวิ่งที่อยากส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เชิญชวนพี่น้องศิษย์เก่า มข. และคนที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ส่งเสริมให้ทุกเพศวัยรักษ์สุขภาพ ทั้งเพื่อระดมทุนในการทำกิจกรรมสาธารณกุศล ปรับปรุงสวนกวี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พรรณไม้พื้นถิ่นและพืชสมุนไพร …
ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ดอกฝ้ายบานSuper Half Marathon Dok Fai Ban      ใกล้เข้ามาอีกครั้งกับงานวิ่งซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ดอกฝ้ายบาน พบกันในวันอาทิตย์ที่ 19 …
แล่นสุขใจ จิตเวชเลยฯ มินิมาราธอน 2020โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย     โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ขอเชิญชวน เดิน-วิ่ง การกุศล …
Close Menu