Rasaesan Ultra 10hrs.

  • Post author:
  • Post category:event

นักวิ่งอัลตร้าทุกท่านครับ แอดมินและทีมงานเฝ้ามองสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัส COVID-19 มาโดยตลอด นับแต่วันที่เปิดรับสมัคร เราเข้าใจความรู้สึกของนักวิ่ง และเข้าใจบรรยากาศสถานการณ์ทั้งด้านสุขภาพจิต และเศรษฐกิจ รอบด้านเป็นอย่างดี ไม่ว่าการตัดสินใจใดๆที่เกิดขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อทุกฝ่าย ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดบุรีรัมย์ ทีมงานจึงได้หารือกันและมีข้อสรุปให้ ยกเลิกการจัดงานในปีนี้ และ คืนเงินให้นักวิ่งเต็มจำนวน เรารู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่เราไม่สามารถมอบเครื่องAED ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะในปีนี้ได้ ทางชมรมจะยังคงสะสมเงินจากกิจกรรมอื่นๆ ของชมรมต่อไป เรายังมีวันพรุ่งนี้เสมอ เชื่อว่าทุกคนไม่หมดหวัง และไม่หมดศรัทธาต่อตัวเอง จงออกมาวิ่ง ออกกำลังกายเสริมภูมิคุ้มกัน และป้องกันตนเองจากการระบาดใหญ่ในครั้งนี้ต่อไป เราไม่ใช่ผู้จัด เราคือนักวิ่ง กำลังใจจากนักวิ่งด้วยกันจะเป็นพลังให้เราก้าวข้ามวิกฤตนี้ได้ด้วยดีครับ การขอคืนเงินเต็มจำนวน ทำได้ง่ายๆโดย…

Continue ReadingRasaesan Ultra 10hrs.