Nakhonphanom 10

  • Post author:
  • Post category:event

บริเวณลานหน้าวัดพระอินทร์แปลง อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ส่งเสริมให้ชาวนครพนมออกกำลังกาย รักสุขภาพมากยิ่งขี้น และส่งเสริมนักกีฬาวิ่ง ไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

Continue ReadingNakhonphanom 10