Read more about the article GT EXTREME CHARITY RUN 2019
Brochure templates with elegant silver stripe designs

GT EXTREME CHARITY RUN 2019

  • Post author:
  • Post category:event

“โครงการวิ่งวิบากเพื่อน้องบนดอย” เป็นการแข่งขันวิ่งประเภทแนวเอ็กซ์ตรีมที่ท้าทายความสามารถเพื่อค้นหาสุดยอดคนพันธุ์อึดในการฝ่าด่านอุปสรรคสุดโหด เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเอง โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องวิ่งวิบากผสมการข้ามสิ่งกีดขวาง และฝ่าด่านอุปสรรคทั้งหมด 12 ด่าน ซึ่งออกแบบมาเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เข้าแข่งขัน ดังนั้นสุขภาพที่แข็งแรงทั่วทั้งร่างกายผนวกกับกล้ามเนื้อแขน-ขาอันทรงพลัง และการมีสติสมาธิที่ดี จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการแข่งขันครั้งนี้

Continue ReadingGT EXTREME CHARITY RUN 2019

บึงกาฬ มินิมาราธอน

  • Post author:
  • Post category:event

บึงกาฬมินิมาราธอน จะจัดการแข่งขันในวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ ถนนข้าวเม่าริมโขงจังหวัดบึงกาฬ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้เด็กด้อยโอกาสในเขตจังหวัดบึงกาฬ

Continue Readingบึงกาฬ มินิมาราธอน