Upcoming Events

เทศบาลเมืองเลย จ.เลย

บึงกาฬมินิมาราธอน จะจัดการแข่งขันในวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ ถนนข้าวเม่าริมโขงจังหวัดบึงกาฬ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้เด็กด้อยโอกาสในเขตจังหวัดบึงกาฬ

PWA Mini Marathon 2019

ชมรมกีฬาการประปาส่วนภูมิภาคเขต6 บึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น

งานวิ่งฉลอง 40 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น