Upcoming Events

XRACE10 Vangvieng mini marathon 2024 กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมครอบครัว เพื่อมิตรภาพ จะเปิดให้สมัครรอบ Early bird วันที่ 4 เมษายนนี้ เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะ …🏃🏃‍♀️🏃‍♂️

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการสร้างสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชน ในการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด มอบให้ กองทุนกองบุญเอื้ออาทร เพื่อคนพิการและผู้ยากไร้

เพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

NakhonphanoM 10

ᑎᗩKᕼOᑎᑭᕼᗩᑎOᗰ 10 | 2024 เตรียมตัวให้พร้อม ซ้อมให้ฟิต ตื่นเต้นกว่าเดิม 300% มาสัมผัสลมหนาว❄️ บนเส้นทางวิ่งริมฝั่งแม่น้ำโขงที่สวยที่สุด 🌈 ของประเทศไทย [วันแข่งขัน วันที่ ❷❶ มกราคม ❷❺❻❼]

Satit Run Together 2024

พี่ๆ เพื่อนๆ นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมกับงาน Satit Run Together 2024 ปักหมุดรอกันได้เลย กับงานวิ่งแสนจะพิเศษ ที่จะเต็มไปด้วยความน่ารัก ของเด็กๆ เยาวชนและผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียน ที่จะมาสร้างความสนุก ประทับใจให้กับผู้มาเยือนทุกๆท่าน

Huai Yang Cross Country 2023

ห้วยยางครอส คันทรี่ วันที่จัดงาน 24 ธันวาคม 2566 สถานที่จัดงาน, สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ