Countdown Expired!

NakhonphanoM 10

ริมแม่น้ำโขง หน้าวัดพระอินทร์แปลง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ᑎᗩKᕼOᑎᑭᕼᗩᑎOᗰ 10 | 2024
เตรียมตัวให้พร้อม ซ้อมให้ฟิต ตื่นเต้นกว่าเดิม 300%
มาสัมผัสลมหนาว❄️ บนเส้นทางวิ่งริมฝั่งแม่น้ำโขงที่สวยที่สุด 🌈 ของประเทศไทย

21 มกราคม 2567

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

สถานที่จัดงาน ณ ลานออกกำลังกาย ริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าวัดพระอินทร์แปลง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

ณ ลานออกกำลังกาย ริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าวัดพระอินทร์แปลง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

การแบ่งรุ่นอายุ

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

   เร็วๆนี้

ข้อมูลการสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/nkp10_2024/frm_reg

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/nkp10_2024/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินทันที หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 163-2-69962-6 ธนาคารกสิกรไทย  ชื่อบัญชี นายสุรพล นิรมาณการย์ และ นายวุฒิชัย รัตนะ

ติดต่อผู้จัด

โทร : 089-457-9455

fb : https://www.facebook.com/nakonphanom10

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)