Countdown Expired!

วัตถุประสงค์ :

     ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตตำบลห้วยยาง และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลห้วยยาง

24 ธันวาคม 2566

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2566 – วันที่ 31 ตุลาคม 2566

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

สถานที่จัดงาน สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. – 17.00 น.

ณ สถานที่จัดงาน สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

ประเภทการแข่งขัน อัตราค่าสมัคร สิ่งที่ได้รับ
15 KM
650.-
เสื้อวิ่ง. เหรียญรางวัล
5 KM
350.-
เสื้อวิ่ง, เหรียญรางวัล

การแบ่งรุ่นอายุ

ประเภทการแข่งขัน การแบ่งรุ่นอายุ รางวัล
15 KM
ไม่เกิน 18 ปี
18-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
ถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ
5 KM
Overall
ถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-3 Overall ชาย และหญิง
และถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-3 ประเภทครอบครัว

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566

   เวลา 10.00 น. – 17.00 น. รับ RACE PACK

   เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566

   เร็วๆนี้

ข้อมูลการสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2566 – วันที่ 31 ตุลาคม 2566

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/hyx2023/frm_reg

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/hyx2023/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินทันที หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 165-3-63242-4 ธนาคารกสิกรไทย  ชื่อบัญชี น.ส. ชนานันท์ ประสงค์สุข และนางวนิดา แสนเภา และนางสุดตา พุทธา

ติดต่อผู้จัด

   เทศบาลตำบลห้วยยาง เบอร์ติดต่อ 093-325-0457

   หมอแอ๋ม 0819755202

   ป.โอเล่ (นายเชาวฤทธิ์  เท่าธุรี)  เบอร์ติดต่อ 085-751 6720

   พี่หน่อย (นางชนานันท์ ประสงค์สุข) เบอร์ติดต่อ 097-4565535

   หมอดุ่ย 0818719257

   RD ปูม้า

   ต๋อง  (นายภานุวัตร  บำราเข็ญ)  เบอร์ติดต่อ 

   พี่ดา (นางวนิดา  แสนเภา)  เบอร์ติดต่อ  080-7645-419/098-905-8747

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)