Countdown Expired!

อาจาโรรัน SEASON2 ตอน รักษ์กระรอก NIGHT RUN

ลานหนองทุ่ม บ้านหนองอ้อ หมู่ 13 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

วัตถุประสงค์ :

    • จัดหาทุนดำเนินการเพื่อบริการผู้มาใช้บริการ และผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
    • สนับสนุนการท่องเที่ยวหนองทุ่ม และการอนุรักษ์กระรอกในพื้นที่
    • ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน

2 ธันวาคม 2566

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566 – วันที่ 31 ตุลาคม 2566

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

หรือที่ เทศบาลตำบลพรรณานคร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทร 042-779 172
https://maps.app.goo.gl/jPgndqqxGanV1SQ18?g_st=il
• ผู้ประสานงานรับสมัคร :นายพรสิทธิ์ หาดทวายกาญจน์(คุณส้มโอ) โทร 098-625 3462

สถานที่จัดการแข่งขัน

ลานหนองทุ่ม บ้านหนองอ้อ  หมู่ 13 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

(17.3718206, 103.8506937)

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. – 17.00 น.

ณ ลานหนองทุ่ม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

การแบ่งรุ่นอายุ

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

   เวลา 12.00 น. – 17.00 น. รับ RACE PACK

   เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

   เวลา 16.00 น. ปล่อยตัว นักวิ่ง Half Marathon

   เวลา 17.00 น. ปล่อยตัว นักวิ่ง Mini Marathon

   เวลา 17.30 น. ปล่อยตัว นักวิ่ง Fun Run

ข้อมูลการสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566 – วันที่ 31 ตุลาคม 2566

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/arjaro2023/frm_reg

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/arjaro2023/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 020-223388-102 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ชื่อบัญชี อาจาโรรัน ตอน รักษ์กระรอกไนท์รัน

ติดต่อผู้จัด

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)