Countdown Expired!

1️⃣  X-Race Concept
ความตื่นเต้นและท้าทายที่ไม่อาจคาดเดาใด้กับการวิ่ง cross country ผสม trail ในรูปแบบ obstacles race.ของ The underground X-race ในสนามแข่งขันที่มีเอกลักษณ์ท่ามกลางหุบเขามี่สวยงามเกินบรรยายที่เสิร์ฟพร้อมกับด่านอุปสรรคนานาชนิด.ประสบการณ์สุดพิเศษที่นักวิ่งจะสัมผัสใด้จาก X-race เท่านั้น.
2️⃣  วันวิ่ง
13 ตุลาคม 2024
3️⃣  สถานที่จัดงาน
แกรนด์แคนยอน ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

13 ตุลาคม 2567

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567 – วันที่ 31 สิงหาคม 2567

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

แกรนด์แคนยอน ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น คลิ๊ก

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

แกรนด์แคนยอน ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  location

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 16.00 น. – 18.00 น.

เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

ข้อมูลการสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567 – วันที่ 31 สิงหาคม 2567

สมัครเลย 
https://register.bothlnw.com/xrace_therock_2024/frm_reg

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/xrace_therock_2024/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินทันที หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่ บ/ช 648-280668-8 ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี โบ๊ทเทพ โดย นาง ฐิติภัทธา ห้องสินหลาก

ติดต่อผู้จัด

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)