Countdown Expired!

โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย
 กิจกรรม : มหกรรมเดิน – วิ่ง สองฝั่งลำน้ำเหือง อำเภอท่าลี่ – เมืองแก่นท้าว เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เป็นกลไกในการสร้างรายได้ เกิดการกระจายรายได้ในระดับเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน
ได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการให้เป็นวิถีชีวิต และลดปัญหายาเสพติด

04 สิงหาคม 2567

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 3 สิงหาคม 2567

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

หรือ สมัครแบบ offline ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

สถานที่จัดการแข่งขัน

ณ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. – 17.00 น.

ณ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย

เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

การแบ่งรุ่นอายุ

  • รุ่น 5 กิโลเมตร ไม่มีการแบ่งรุ่นอายุ และไม่มีการแข่งขันชิงราวลัง

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567

   เวลา 10.00 น. – 17.00 น. รับ RACE PACK

   เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567

   04:00  น.   นักกีฬาเดินทางมาถึงสนามแข่งขัน 

   04:45 – 05:20 น.  พิธีกรกล่าวต้อนรับ

   05:25 น.   วอร์มอัพร่างกาย   

   05:30 น.   พิธีเปิดการแข่งขัน  

   05:40 น.   ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ 12 กิโลมตร  

   05:50 น.   ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ 10 กิโลมตร  

   06:00 น.  ปล่อยตัวระยะ 5 กิโลเมตร 

   06:25 น.  นักกีฬาคนแรกเข้าเส้นชัย 

   07:00 น.  พิธีมอบรางวัล  

   08:20 น.  จบการแข่งขัน

ข้อมูลการสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 3 สิงหาคม 2567

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/thali2024/frm_reg

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/thali2024/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินทันที หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 250-1-05753-6 ธนาคารกสิกรไทย  ชื่อบัญชี หจก.เจเค สปอร์ต อีเว้นท์แอนด์ คอมมูนิเคชั่น

ติดต่อผู้จัด

หจก.เจเค สปอร์ตอีเว้นท์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น 
Tel 0983269564

Id line 0894926108

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)