Countdown Expired!

XRACE10 VANGVIENG MINI MARATHON 2024

VANGVIENG LAOS PDR

XRACE10 Vangvieng mini marathon 2024
ກິດຈະກຳວັນເດັກນ້ອຍ ກິດຈະກຳຄອບຄົວເພື່ອມິດຕະພາບ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຈະເປີດສໍາລັບຮອບນົກຊະນິດຕົ້ນໃນວັນທີ 4 ເດືອນເມສາ.
ກຽມພ້ອມ…🏃‍♀️🏃‍♂️

🗓️ Competition day
June 2, 2024

2nd June 2024

ການຮັບສະໝັກ

Registration starts from 4 April 2024 – 31 May 2024

Apply by yourself through the website   Click

ສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນ

ວັນທີ-ເວລາ ແລະສະຖານທີ່ຮັບໝາຍເລກແລ່ນ

Pick up by yourself at Sky Club Vangvieng, Laos 

https://maps.app.goo.gl/xPHxZsqEER6GCZAC8

on Saturday 1 June 2024 เวลา 10.00 a.m. – 06.00 p.m.

Documents: Personal ID card or a copy or a photo in the phone

ປະເພດການແຂ່ງຂັນ ຄ່າທໍານຽມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ

ເສື້ອແລ່ນ ແລະ ຂອງທີ່ລະນຶກ

ຫຼຽນລາງວັນ

ຖ້ວຍລາງວັນ

ແຜນ​ທີ່​ເສັ້ນ​ທາງ​

ກົດລະບຽບການແຂ່ງຂັນ

  1. ໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້, ການຕັດສິນຂອງຄະນະກໍາມະການຖືເປັນການສິ້ນສຸດ.
  2. ການແຂ່ງຂັນທຸກປະເພດແມ່ນຕັດສິນດ້ວຍລະບົບ Gun Time (ເວລາຕາມໂມງກາງ).
  3. ຜູ້ສະໝັກເຂົ້າແຂ່ງຂັນຕ້ອງມີອາຍຸເທົ່າກັບກຸ່ມທີ່ຕົນສະໝັກ ແລະ ຕ້ອງສະແດງບັດປະຈໍາຕົວກ່ອນຮັບລາງວັນ.
  4. ຜູ້ຊະນະທີ່ລົງທະບຽນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກຸ່ມອາຍຸ ຫຼື ປະເພດແລ່ນຈະຖືວ່າເສຍສິດໃນການຮັບຂອງລາງວັນ ແລະ ຂອງທີ່ລະນຶກ.
  5. ນັກແລ່ນທີ່ຊະນະລາງວັນທຸກປະເພດຕ້ອງສະແດງບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ບັດທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍອົງການລັດ ພ້ອມດ້ວຍເລກບັດປະຈໍາຕົວ ແລະ ຮູບຖ່າຍຕິດຄັດມາ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນມາສະແດງ ເພື່ອຂໍໍຮັບເອົາລາງວັນຕາມການປະກາດພາຍໃນເວລາກຳນົດ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຖືວ່າບໍ່ສາມາດລາຍງານຕົວໄດ້ ແລະ ຈະຖືກຕັດສິດຈາກການໄດ້ຮັບລາງວັນ.
  6. ນັກແລ່ນຕ້ອງແລ່ນໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ກໍານົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຜ່ານດ່ານ. ສໍາເລັດຕາມກໍານົດໂດຍຄະນະກໍາມະການກວດກາ.
  7. ນັກແລ່ນຕ້ອງຕິດໝາຍເລກແຂ່ງ (bib) ໄວ້ດ້ານໜ້າເທົ່ານັ້ນ ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ມີສິ່ງຂອງອື່ນໆ. (ຖົງແອວ) ປິດໄວ້.
  8. ນັກແລ່ນທີ່ເອົາໝາຍເລກແລ່ນຂອງຜູ້ອື່ນມາແລ່ນ ທີ່ບໍ່ກົງກັບລະບົບການລົງທະບຽນທຸກກໍລະນີ ຈະຖືກຕັດສິດຈາກການແຂ່ງຂັນ.
  9. ຜູ້ຈັດງານບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

      9.1. ການເຈັບປ່ວຍຫຼືອຸປະຕິເຫດ (ຜູ້​ຈັດ​ງານ​ຈະ​ກຽມທ່ານ​ໝໍ​, ພະ​ຍາ​ບານ​, ອາ​ສາ​ສະ​ຫມັກ​, ແລະ ​ພະ​ນັກ​ງານ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ເຫດ​ສຸກ​ເສີນ​)

      9.2 ການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ

      9.3. ຄວາມຊັກຊ້າຂອງການແຂ່ງຂັນທີ່ເກີດຈາກສິ່ງທີ່ຢູ່ເໜືອການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ຈັດງານ.

  1. ຜູ້ຈັດງານຂໍສະຫງວນສິດທີ່ຈະບໍ່ສົ່ງເງິນຄ່າສະໝັກຄືນ ໃນກໍລະນີທີ່ການແຂ່ງຂັນຕ້ອງຖືກຍົກເລີກ ຫຼື ເລື່ອນອອກໄປຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຈັດງານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ຫຼື ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ.

ກຳນົດການ

ຂໍ້ມູນການສະໝັກ

Registration starts 4 April 2024 – 31 May 2024

Apply Now
https://register.bothlnw.com/xrace_vvmm_2024/frm_reg

Payment Inform
https://register.bothlnw.com/payment

Participant Lists
https://register.bothlnw.com/xrace_vvmm_2024/participants

ກະລຸນາຈ່າຍຄ່າສະໝັກ ແລະ ແຈ້ງການຈ່າຍເງິນທັນທີ. ຫຼັງຈາກຕື່ມຂໍ້ມູນ

a/c 648-280668-8 Siam commercial bank
a/c name Bothlnw, Thitiphatta Hongsinlark

ໝາຍເລກບັນຊີ 010-12-02-00918150-001
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ
ຊື່ບັນຊີ Anong Sonepaserth Ms

010-12-00-01787018-001 (LAK)
Banque Pour Le Commerce Ekterieur Lao Public
AC Name Box Underground Individual Enterprise

Contact Us

ພົບບັນຫາດ້ານລະບົບຮັບສະໜັກ

Tel : 066-052-2596

Line : @bothlnw