Countdown Expired!

XRACE VALLEY VANGVIENG 2024

ສະໜານ Above laos balloon, ວັງວຽງ, ສປປ ລາວ

1️⃣  X-Race Concept

ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ກັບການແລ່ນ Cross country ປະສົມ Trail ໃນຮູບແບບ Obstacles race ຂອງ  The underground X-race

ໃນ​ສະໜາມ​ແຂ່ງຂັນ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະລັກ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ທ່າມກາງທຳມະຊາດ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ທີ່​ບໍ່​ອາດ​ບັນລະຍາຍ​ໄດ້​ທີ່ກຽມພ້ອມ​ກັບດ່ານ​ອຸປະສັກ​ນາໆ​ປະ​ເພດ, ປະສົບ​ການສຸດ​ພິ​ເສດ​ທີ່​ນັກ​ແລ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ສຳພັດຈາກ X-race ເທົ່ານັ້ນ.

2️⃣ ວັນແຂ່ງຂັນ
11 ສິງຫາ 2024

3️⃣ ສະຖານທີ່
ສະໜານ Above laos balloon, ວັງວຽງ, ສປປ ລາວ

11 ສິງຫາ 2024

ການຮັບສະໝັກ

ເລີ່ມຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 20 ພະຈິກ 2023 – 20 ກໍລະກົດ 2024

ສະຫມັກດ້ວຍຕົນເອງໂດຍຜ່ານເວັບໄຊທ໌, ຄລິກ

ສະຖານທີ່

Phangeun Oasis, ວັງວຽງ, ສປປ ລາວ

ວັນທີ-ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຮັບເລກ

ມາຮັບດ້ວຍຕົວເອງທີ່ສະຖານທີ່ຈັດງານ, Phangeun Oasis, ວັງວຽງ, ສປປ ລາວ

ວັນເສົາ ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2024 ເວລາ 16:00 – 18:00 ໂມງແລງ

ເອກະສານ: ບັດປະຈຳຕົວ (ຕົ້ນສະບັບ), ສຳເນົາ ຫຼື ຮູບໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

ປະເພດການແຂ່ງຂັນ ຄ່າສະຫມັກ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ

ເສື້ອແລ່ນ ແລະ ຂອງທີ່ລະນຶກ

ຫຼຽນລາງວັນ

ຖ້ວຍລາງວັນ

ແຜນທີ່ເສັ້ນທາງ

ກົດລະບຽບການແຂ່ງຂັນ

  1. ໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້, ການຕັດສິນຂອງຄະນະກໍາມະການຖືເປັນການສິ້ນສຸດ.
  2. ການແຂ່ງຂັນທຸກປະເພດແມ່ນຕັດສິນດ້ວຍລະບົບ Gun Time (ເວລາຕາມໂມງກາງ).
  3. ຜູ້ສະໝັກເຂົ້າແຂ່ງຂັນຕ້ອງມີອາຍຸເທົ່າກັບກຸ່ມທີ່ຕົນສະໝັກ ແລະ ຕ້ອງສະແດງບັດປະຈໍາຕົວກ່ອນຮັບລາງວັນ.
  4. ຜູ້ຊະນະທີ່ລົງທະບຽນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກຸ່ມອາຍຸ ຫຼື ປະເພດແລ່ນຈະຖືວ່າເສຍສິດໃນການຮັບຂອງລາງວັນ ແລະ ຂອງທີ່ລະນຶກ.
  5. ນັກແລ່ນທີ່ຊະນະລາງວັນທຸກປະເພດຕ້ອງສະແດງບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ບັດທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍອົງການລັດ ພ້ອມດ້ວຍເລກບັດປະຈໍາຕົວ ແລະ ຮູບຖ່າຍຕິດຄັດມາ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນມາສະແດງ ເພື່ອຂໍໍຮັບເອົາລາງວັນຕາມການປະກາດພາຍໃນເວລາກຳນົດ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຖືວ່າບໍ່ສາມາດລາຍງານຕົວໄດ້ ແລະ ຈະຖືກຕັດສິດຈາກການໄດ້ຮັບລາງວັນ.
  6. ນັກແລ່ນຕ້ອງແລ່ນໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ກໍານົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຜ່ານດ່ານ. ສໍາເລັດຕາມກໍານົດໂດຍຄະນະກໍາມະການກວດກາ.
  7. ນັກແລ່ນຕ້ອງຕິດໝາຍເລກແຂ່ງ (bib) ໄວ້ດ້ານໜ້າເທົ່ານັ້ນ ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ມີສິ່ງຂອງອື່ນໆ. (ຖົງແອວ) ປິດໄວ້.
  8. ນັກແລ່ນທີ່ເອົາໝາຍເລກແລ່ນຂອງຜູ້ອື່ນມາແລ່ນ ທີ່ບໍ່ກົງກັບລະບົບການລົງທະບຽນທຸກກໍລະນີ ຈະຖືກຕັດສິດຈາກການແຂ່ງຂັນ.
  9. ຜູ້ຈັດງານບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

      9.1. ການເຈັບປ່ວຍຫຼືອຸປະຕິເຫດ (ຜູ້​ຈັດ​ງານ​ຈະ​ກຽມທ່ານ​ໝໍ​, ພະ​ຍາ​ບານ​, ອາ​ສາ​ສະ​ຫມັກ​, ແລະ ​ພະ​ນັກ​ງານ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ເຫດ​ສຸກ​ເສີນ​)

      9.2 ການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ

      9.3. ຄວາມຊັກຊ້າຂອງການແຂ່ງຂັນທີ່ເກີດຈາກສິ່ງທີ່ຢູ່ເໜືອການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ຈັດງານ.

  1. ຜູ້ຈັດງານຂໍສະຫງວນສິດທີ່ຈະບໍ່ສົ່ງເງິນຄ່າສະໝັກຄືນ ໃນກໍລະນີທີ່ການແຂ່ງຂັນຕ້ອງຖືກຍົກເລີກ ຫຼື ເລື່ອນອອກໄປຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຈັດງານບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ຫຼື ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ.

ກຳນົດການ

ຂໍ້ມູນການສະໝັກ

ເລີ່ມຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 20 ພະຈິກ 2023 – 20 ກໍລະກົດ 2024.

ສະໝັກດຽວນີ້

https://register.bothlnw.com/XRace2024/frm_reg

ແຈ້ງການຈ່າຍເງິນ

https://register.bothlnw.com/payment

ກວດເບິ່ງບັນຊີລາຍຊື່

https://register.bothlnw.com/XRace2024/participants

ກະລຸນາຈ່າຍຄ່າສະໝັກ ແລະ ແຈ້ງການຈ່າຍເງິນທັນທີ. ຫຼັງຈາກຕື່ມຂໍ້ມູນ

 

ໝາຍເລກບັນຊີ 010-12-02-00918150-001
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ
ຊື່ບັນຊີ Anong Sonepaserth Ms

010-12-00-01787018-001 (LAK)
Banque Pour Le Commerce Ekterieur Lao Public
AC Name Box Underground Individual Enterprise

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຈັດງານ

ພົບບັນຫາດ້ານລະບົບຮັບສະໜັກ

ໂທ: 066-052-2596

Line : @bothlnw (ມີ @ ຢູ່ທາງໜ້າ)