Countdown Expired!

1️⃣  X-Race Concept
ความตื่นเต้นและท้าทายที่ไม่อาจคาดเดาใด้กับการวิ่ง cross country ผสม trail ในรูปแบบ obstacles race.ของ The underground X-race ในสนามแข่งขันที่มีเอกลักษณ์ท่ามกลางหุบเขามี่สวยงามเกินบรรยายที่เสิร์ฟพร้อมกับด่านอุปสรรคนานาชนิด.ประสบการณ์สุดพิเศษที่นักวิ่งจะสัมผัสใด้จาก X-race เท่านั้น.
2️⃣  วันวิ่ง
13 สิงหาคม 2023
3️⃣  สถานที่จัดงาน
สนามบัลลูน Above laos,วังเวียง สปป.ลาว

13 สิงหาคม 2566

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครรอบ

Early Bird ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2565 – 28 ก.พ. 2566

Regular ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2566

Final ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2566 – 13 ส.ค. 2566

1. สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

สนามบัลลูน Above laos,วังเวียง สปป.ลาว

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

รับด้วยตนเองที่สถานที่จัดงาน สนามบัลลูน Above laos,วังเวียง สปป.ลาว 

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 15:00-20:00 น.

เอกสาร : บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

การแบ่งรุ่นอายุ

ไม่มีการแบ่งรุ่นอายุ 

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

ข้อมูลการสมัคร

เริ่มรับสมัคร

รอบ Early Bird ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2022 – 28 ก.พ. 2023

รอบ Regular ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2023 – 30 เม.ย. 2023

รอบ Final ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2023 – 13 ส.ค. 2023

** สำหรับนักวิ่งลาวสามารถลงทะเบียนในราคา Early Bird จนถึง 31 มี.ค. 2023 และหลัง 31 มี.ค. สามารถลงทะเบียนได้ในราคา Regular จนถึง 1 พ.ค. 2023

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/XRace2023/frm_reg

สมัครด่วนแบบไม่ต้อง login
https://register.bothlnw.com/XRace2023/frm_reg?skiplogin

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/XRace2023/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี ไทย 020-3-995669-57 ธนาคาร ออมสิน ชื่อบัญชี นาย เหมกร กูลแก้ว

เลขที่บัญชี ลาว 010-12-00-00918150-001 ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ชื่อบัญชี ANONG SONEPASERTH

ที่พักและโรงแรม และการเดินทาง

ติดต่อผู้จัด

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)