Countdown Expired!

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเชื่อมต่อกับธรรมชาติ และสัมผัสประสบการณ์การวิ่ง ในท้องทะเลที่สวยงามพร้อม ทั้งชมการเกิดขึ้นของพระอาทิตย์แสงแรกของวัน
  2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางกีฬา (Sport Tourism) ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักการออก ก าลังกาย ได้มีพื้นที่ในการทดสอบสมรรถนะความแข็งแรงของร่างกาย
  3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม ร้านขายอาหาร ร้านขายของฝาก และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
  4. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และสถานที่ใกล้เคียง
  5. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กองท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อดำเนินการบูรณะและปรับปรุงแลนด์มาร์คจุดถ่ายรูปต่อไป 

27 สิงหาคม 2566

การรับสมัคร

เปิดรับสมัคร 12 ก.ค. – 26 ส.ค. 2566

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 12:00-20:00 น.

หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

การแบ่งรุ่นอายุ

ประเภท 10.5 km

ชาย หญิง
ต่ำกว่า 19 ปี
ต่ำกว่า 19 ปี
20-29 ปี
20-29 ปี
30-39 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
50-59 ปี
60-69 ปี
60-69 ปี
70 ปี ขึ้นไป
70 ปี ขึ้นไป

รางวัลลำดับที่ 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ

ประเภท 5 km

ชาย หญิง
Overall
Overall

รางวัลลำดับที่ 1-3 Overall

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

เร็วๆนี้

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

11.ผู้จัดการแข่งขันสามารถเปลี่ยนเส้นทางแข่งขันตามความเหมาะสม หากมีสภาพอากาศหรือปัจจัยทางธรรมชาติอื่น ๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566

     12.00 น. – 20.00 น. รับ RACE PACK 

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

     05.00 น.             นักกีฬาเดินทางมาถึง  

     05.20 น.              พิธีกล่าวต้อนรับ นำเข้าสู่พิธีการ

     05:30 น.              ปล่อยตัวระยะมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

     05:45 น.              ปล่อยตัวระยะฟันรัน  5 กิโลเมตร 

     06:30 น.              นักวิ่งอันดับที่ 1 เข้าเส้นชัย 

     07.00 น.              นักวิ่งทยอยเข้าเส้นชัย

     07:40 น.              พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน

     09:00 น.              จบการแข่งขัน

ข้อมูลการสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันที่  12 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2566

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/saengrag2023/frm_reg

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/saengrag2023/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 128-1-24745-7 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี น.ส.ธัญญพัทธ์ สมบูรณ์ผล

ติดต่อผู้จัด

หจก.เจเค สปอร์ตอีเว้นท์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น
โทร : 098-326-9564
https://www.facebook.com/chomseangrak

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596
Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)