Countdown Expired!

วิ่งรับตะวันเมืองสามอ่าว 2023

ณ.สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

งานวิ่งที่จุดกลับตัวสวยที่สุด บนทะเลแหวกเมืองสามอ่าว

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี และสร้างความเชื่อมันให้กับนักท่องเที่ยว
  3. เพื่อมอบรายได้หลักหักค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นปีที่ 2

18 มิถุนายน 2566

การรับสมัคร

Early Bird       6 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2566
Regular Fee    1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

ณ.สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00-17:00 น.

ณ.สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

การแบ่งรุ่นอายุ

ประเภท 21.1 km

ประเภท 10.5 km

ประเภท 5 km

ชาย หญิง
Overall
Overall

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

เร็วๆนี้

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

11.ผู้จัดการแข่งขันสามารถเปลี่ยนเส้นทางแข่งขันตามความเหมาะสม หากมีสภาพอากาศหรือปัจจัยทางธรรมชาติอื่น ๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

     09.00 น. – 17.00 น. รับ RACE PACK 

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566

     04.00 น.             นักกีฬาเดินทางมาถึง  

     04.30 น.              พิธีกล่าวต้อนรับ นำเข้าสู่พิธีการ

     04.40 น.              Warm Up ร่างกาย 

     05:00 น.             ปล่อยตัวระยะฮาล์ฟร์มาราธอน 21.1 กิโลเมตร Cut off 4.00 Hr.

     05:30 น.              ปล่อยตัวระยะมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร Cut off 3.30 Hr.

     05:40 น.              ปล่อยตัวระยะฟันรัน  5 กิโลเมตร 

     06:00 น.              นักวิ่งอันดับที่ 1 เข้าเส้นชัย 

     07.00 น.               นักวิ่งทยอยเข้าเส้นชัย

     07:30 น.              พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน

     08:00 น.               พิธีมอบของที่ระลึก

     09:00 น.               จบพิธีการแข่งขัน

ข้อมูลการสมัคร

Early Bird       6 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2566
Regular Fee    1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/rtw2023/frm_reg

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/rtw2023/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 020-278848-29-4 ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี น.ส.ธัญญพัทธ์ สมบูรณ์ผล

ติดต่อผู้จัด

หจก.เจเค สปอร์ตอีเว้นท์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น
โทร : 097-191-4532
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057068695655

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596
Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)