PWA Mini marathon 2019

ชมรมกีฬาการประปาส่วนภูมิภาคเขต6 ณ. บึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น

การจัดกิจกรรมการประปาส่วนภูมิภาคมินิมาราธอน โดย การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนัก ถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน
2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มประชาชนและภาคีข่ายที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอบแทนสังคมสอดคล้องกับภารกิจการประปาส่วนภูมิภาค
4. เพื่อร่วมพัฒนาชุมชน และตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปมีสุขภาวะที่ดี
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค

7 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

ข้อมูลการสมัคร

สามารถสมัคร Online ได้ที่ 
https://www.runlah.com/events/c/pwa19

สามารถสมัครด้วยตนเองได้แล้ววันนี้!!! ที่ ห้อง KM สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (ถ.หลังศูนย์ราชการ จ.ขอนแก่น) ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

ติดต่อผู้จัด

ชมรมกีฬาการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

เบอร์โทรผู้ประสานงาน
  • 089-5774994 (เก่ง)
  • 089-4148297 (นก)
  • 087-5595951 (กิ๊ฟ)
  • 085-0880018 (ยิม)