Countdown Expired!

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงในฤดูเปิดการท่องเที่ยว 
  2. ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
  3. เตรียมความพร้อมพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
  4. มอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนสวัสดิการของกรมอุทยานแก่งชาติภูกระดึงอีกด้วย

01 ตุลาคม 2566

การรับสมัคร

เปิดรับสมัคร 21 ส.ค. 2566 ถึง 25 กันยายน 2566

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 11:00-17:00 น.

ณ. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย

เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

การแบ่งรุ่นอายุ

ประเภท 25 km

ชาย หญิง
ไม่เกิน 17 ปี
ไม่เกิน 17 ปี
18-29 ปี
18-29 ปี
30-39 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
60 ปี ขึ้นไป

ถ้วยรางวัล Overall 1 รางวัล ชาย / หญิง พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ

ประเภท 9 km

ชาย หญิง
ไม่เกิน 17 ปี
ไม่เกิน 17 ปี
18-29 ปี
18-29 ปี
30-39 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
60 ปี ขึ้นไป

ถ้วยรางวัล Overall 1 รางวัล ชาย / หญิง พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

เร็วๆนี้

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

11.ผู้จัดการแข่งขันสามารถเปลี่ยนเส้นทางแข่งขันตามความเหมาะสม หากมีสภาพอากาศหรือปัจจัยทางธรรมชาติอื่น ๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566

     11.00 น. – 17.00 น. รับ RACE PACK 

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566

     04.40 น.              นักวิ่งรายงานตัว และรับฝากของขึ้นภูกระดึง

     05.00 น.              พิธีเปิดการแข่งขัน

     05.30 น.              ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 25 กิโลเมตร

     06:00 น.              ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 9 กิโลเมตร

     10:00 น.              พิธีมอบรางวัล

     12:00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน 

     13.00 น.               สิ้นสุดกิจกรรม

ข้อมูลการสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันที่  21 สิงหาคม 2566 ถึง 25 กันยายน 2566

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/pkd2023/frm_reg

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/pkd2023/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินทันที หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 020-27884-829-4 ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี น.ส.ธัญญพัทธ์ สมบูรณ์ผล

ติดต่อผู้จัด

หจก.เจเค สปอร์ตอีเว้นท์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น
โทร : 098-326-9564
https://www.facebook.com/phukradue

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596
Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)