Countdown Expired!

หนองหิน ซุปเปอร์มินิมาราธอน

ณ สวนหินผางาม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

เที่ยวคุนหมิง วิ่งชิล ชมวิวฟูจิเมืองเลย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการเดินทางในจังหวัดระหว่างจังหวัดและภูมิภาค
  2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
  3. เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน และพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพสู่การเป็นเมืองกีฬา

18 ธันวาคม 2565

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 17 ธันวาคม 2565

1. สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

สวนหินผางาม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

รับด้วยตนเองที่สถานที่จัดงาน ณ.ห้องประชุมสวนหินผางาม  สวนหินผางาม  อ.หนองหิน จ.เลย    

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-17:30 น.

เอกสาร : บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

ประเภทการแข่งขัน อัตราค่าสมัคร สิ่งที่ได้รับ
3.6 กิโลเมตร
350 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล, บิบ, รางวัลตุ๊กตา 1-10 อันดับแรกของ ชาย และหญิง
12 กิโลเมตร
400 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล, บิบ, ถ้วยรางวัล 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ
ประเภท VIP
1,000 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล, บิบ, หมวก และของที่ระลึก
3.6 กิโลเมตร นักเรียน
ฟรี
เหรียญรางวัล, บิบ, รางวัลตุ๊กตา 1-10 อันดับแรกของ ชาย และหญิง
12 กิโลเมตร นักเรียน
ฟรี
เหรียญรางวัล, บิบ, ถ้วยรางวัล 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ

** นักเรียนสมัครฟรี จะไม่ได้รับเสื้อที่ระลึก โดยจะต้องใส่ชุดพละของโรงเรียนมาวิ่ง และต้องส่งรูปบัตรนักเรียนให้ผู้จัดทาง inbox page facebook เพื่อแลกโค๊ดสมัครฟรีมาใช้สมัครวิ่งต่อไป

การแบ่งรุ่นอายุ

ประเภท 12 กิโลเมตร

ชาย หญิง
ไม่เกิน 18 ปี
ไม่เกิน 18 ปี
18-25 ปี
18-25 ปี
26-30 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
36-40 ปี
41-50 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
51-60 ปี
60 ปีขึ้นไป
60 ปีขึ้นไป

รางวัล

– ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ และการประกวดแฟนซี

ประเภท 3.6 กิโลเมตร

ชาย หญิง
ไม่จำกัดอายุ
ไม่จำกัดอายุ

รางวัล

– รางวัลตุ๊กตา 1-10 อันดับแรกของ ชาย และหญิง

รางวัลพิเศษประเภทแต่งกายแฟนซี

มีคณะกรรมการตัดสิน​ ในห้วข้อ “เ​ที่ยวเมืองไทยไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น”

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  17 ธันวาคม 2565 

     09:00 น. – 17:30 น.      รับ Race Kit ณ.ห้องประชุมสวนหินผางาม สวนหินผางาม อ.หนองหิน จ.เลย

วันอาทิตย์ที่  18 ธันวาคม 2565  จุดสตาร์ทสวนหินผางาม อ.หนองหิน จ.เลย

     04.30 น.                   นักกีฬาเดินทางมาถึง  

     05.30 น.                   พิธีกล่าวต้อนรับ นำเข้าสู่พิธีการ

     06.00 น.                   Warm Up ร่างกาย 

     06:15 น.                    ปล่อยตัวระยะซุปเปอร์มินิมาราธอน  12 กิโลเมตร 

     06:20 น.                   ปล่อยตัวระยะซุปเปอร์ฟันรัน 3.6 กิโลเมตร 

     06:55 น.                   นักวิ่งอันดับที่ 1 เข้าเส้นชัย 

     07.00 น.                   นักวิ่งทยอยเข้าเส้นชัย

     07:30 น.                   พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน

     08:00 น.                   พิธีมอบของที่ระลึก

     08:30 น.                   จบพิธีการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน

ข้อมูลการสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 17 ธันวาคม 2565

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/NongHinSuper/frm_reg

สมัครด่วนแบบไม่ต้อง login
https://register.bothlnw.com/NongHinSuper/frm_reg?skiplogin

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/NongHinSuper/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 438-109240-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวธัญญพัทธ์ สมบูรณ์ผล

ติดต่อผู้จัด

หจก.เจเค สปอร์ตอีเว้นท์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น

โทร : 097-191-4532

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087307097508

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)