Countdown Expired!

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ส่งเสริมให้ชาวนครพนมออกกำลังกาย รักสุขภาพมากยิ่งขี้น และส่งเสริมนักกีฬาวิ่ง ไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

19 มีนาคม 2566

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 12 มีนาคม 2566

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

บริเวณลานหน้าวัดพระอินทร์แปลง อ.เมือง จ.นครพนม

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 10:00-19:00 น.

บริเวณลานหน้าวัดพระอินทร์แปลง อ.เมือง จ.นครพนม

เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

การแบ่งรุ่นอายุ

ประเภท มินิมาราธอน 10 km

ประเภท 5 กิโลเมตร

ประเภท VIP

ชาย หญิง
ทั่วไป
ทั่วไป

รางวัล

  • ไม่มีการแข่งขันชิงรางวัลในประเภท VIP

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

วันที่ 18 มีนาคม 2566

   เวลา 10.00 น.-19.00 น. รับ RACE PACK ณ ลานหน้าวัดพระอินทร์แปลง อ.เมือง จ.นครพนม

วันที่ 19 มีนาคม 2566

   เวลา 05.00 น.  รวมตัวนักกีฬา

   เวลา 05.15 น. อบอุ่นร่างกาย แอโรบิค 

   เวลา 05.45 น. ปล่อยตัว นักวิ่งมินิมาราธอน

   เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน

   เวลา 07.00 น. มอบรางวัลรุ่นอายุต่างๆ

   Cut off 07.45 น.

ข้อมูลการสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 12 มีนาคม 2566

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/nkp10_2023/frm_reg

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/nkp10_2023/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 321-255429-3 ธนาคารทหารไทย ธนชาติ  ชื่อบัญชี นายสุรพล  นิรนามการ์ย , นายอนันต์  แจ้งเอี่ยม และ นายธนวิทย์  พนมนันทชัย/12

ติดต่อผู้จัด

ชมรมวิ่งนครพนม

โทร 094-029-5269

แฟนเพจ : NakhonphanoM 10

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089209826528

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)