Countdown Expired!
ประกาศเลื่อนการจัดงานวิ่ง
Nahaeo Trail and Crosscountry “นาแห้วเทรลแอนด์ครอสคันทรี”
.
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามประกาศจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 อันอาจจะเกิดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
.
คณะผู้จัดงานมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการจัดงานวิ่ง Nahaeo Trail and Crosscountry. จากวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 11-12 กันยายน 2564.
เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อนักวิ่งที่ได้สมัครวิ่งกับทางงาน จึงขอเรียนแจ้งเพิ่มเติม
1. กรณีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว สามารถมาร่วมกิจกรรมในวันที่ 11-12 กันยายน 2564 ได้ ประสงค์จะรับเสื้อเป็นที่ระลึก ทางคณะผู้จัดงานจะทำการจัดส่งเสื้อให้กับท่านทางไปรษณีย์ พร้อมสิทธิ์ในการแข่งขันในรูปแบบผู้สมัครแบบ (Early bird)
2. กรณีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในวันที่ 11-12 กันยายน 2564 ได้และมีความประสงค์จะขอรับเงินคืน ทางคณะผู้จัดงานยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน ขอให้แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 และจะทำการโอนเงินคืนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 .(ไม่ได้รับเสื้อที่ระลึก)​
นักวิ่งที่พร้อมยินดีจะร่วมวิ่งในงานวันที่ 11-12 กันยายน 2564 สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมในเฟสบุค “วิ่งเลยก๋อ” และจะได้รับ แผ่นบิบพร้อมชิพ ในช่วงก่อนวันงาน ซึ่งจะได้แจ้งกำหนดการให้ทราบภายหลัง
คณะผู้จัดงานหวังใจว่าจะได้รับความเข้าใจจากผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านและได้พบทุกท่านในงานวันที่ 11-12 กันยายน 2564 อีกทั้งเพิ่มเติมความสนุกสนานบนเส้นทาง และเพิ่มเติมการแข่งขันให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ.ที่นี้

นาแห้วเทรล แอนด์ ครอสคันทรี 2021

ณ วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

   “นาแห้ว” อำเภอที่ต้องตั้งใจไป สุดชายแดนประเทศไทย ประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ นักวิ่งจะได้พบกับประเพณีแห่ต้นดอกไม้ หนึ่งเดียวในโลก อายุเกือบ 500 ปี สูดอากาศบริสุทธิ์กลางหุบเขา ชมนาขั้นบันไดอันสวยงาม ต้นดอกไม้ตระการตา ประเพณีเก่าแก่และวิถีชีวิตชาวบ้าน

   การวิ่งข้ามทุ่ง (Cross Country Running)
เป็นการแข่งขันที่วิ่งไปตามภูมิประเทศที่กำหนด โดยวิ่งบนเส้นทางวิบากเป็นเนินเขา ทางลาดเอียง เป็นต้น​ซึ่งเหมาะกับนักวิ่งขาลุยและรักธรรมชาติ นอกเหนือจากนี้ยังเป็นการทดลองเปิดเส้นทางวิ่ง​Trail อีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เปิดท่องเที่ยววิถีใหม่
2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน และกระจายรายได้ภายในชุมชน
4. ทำบุญร่วมกันเนื่องในโอกาสวันปีใหม่
 

ประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งใน 3 ระยะ คือ
1. NC.10. ครอสคันทรีระยะ 10 กม.
2. NC.3 ครอสคันทรีระยะ 3 กม.
3. NTD. เทรลระยะสาธิต

25 เมษายน 2564

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 12:00 น. – วันที่ 24 เมษายน 2564

1. สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

2. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย

สถานที่จัดการแข่งขัน

ณ วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

รับด้วยตนเองที่สถานที่จัดงาน ณ วัดศรีโพธิ์ชัย  จังหวัดเลย

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09:30-17:00 น.

เอกสาร : บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

ประเภทการแข่งขัน อัตราค่าสมัคร สิ่งที่ได้รับ
NC10. 10 กิโลเมตร
399 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล, บิบ, ถ้วยรางวัล 1-3 ของแต่ละรุ่นอายุ
NC3. 3 กิโลเมตร
300 บาท
เหรียญรางวัล, บิบ
ประเภท V.I.P
1,000 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล, บิบ, ถ้วยรางวัล VIP

การแบ่งรุ่นอายุ

ประเภท NC10. 10 กิโลเมตร

ชาย หญิง
ไม่เกิน 18 ปี
ไม่เกิน 18 ปี
18-39 ปี
18-39 ปี
40-49 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
60 ปี ขึ้นไป

รางวัล

– ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ และการประกวดแฟนซี

ประเภท NC3. 3 กิโลเมตร

ชาย หญิง
ไม่จำกัดอายุ
ไม่จำกัดอายุ

รางวัล

– ไม่มีการแข่งขันชิงรางวัลในประเภทฟันรัน

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

ข้อมูลการสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 – วันที่ 24 เมษายน 2564

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/NHT2021/frm_reg

สมัครด่วนแบบไม่ต้อง login
https://register.bothlnw.com/NHT2021/frm_reg?skiplogin

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/NHT2021/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 081-1-265-21-7 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี คุณธัญญพัทธ์ สมบูรณ์ผล

ติดต่อผู้จัด

คุณชาคริต

โทร : 098-326-9564

https://www.facebook.com/วิ่งเลยก๋อ-2102342943220696

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)