Countdown Expired!

   บริษัท พีบี อินฟินิตี้ จำกัด ได้ร่วมมือกับ กองประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด และ“อิงฟ้า วราหะ “ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 รองอันดับ1 มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2022 และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมส่งต่อโอกาสที่ดีให้กับสังคมไปพร้อมกัน อีกทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายให้ได้เข้ามาร่วมสัมผัสบรรยากาศสวยงามของสวนสาธารณะ ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด และเหล่าแฟนนางงาม รวมถึงประชาชนทั่วไปให้หันมาใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และยังได้ออกกำลังกายไปพร้อมกัน ซึ่งรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่าย มอบให้หน่วยงานการกุศลช่วยเหลือยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสมทบการปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

12 กุมภาพันธ์ 2566

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

สนามกีฬากลาง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

เร็วๆนี้

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

ประเภทการแข่งขัน อัตราค่าสมัคร สิ่งที่ได้รับ
มินิมาราธอน 10 km
600 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เสื้อฟินิชเชอร์, เหรียญรางวัล, หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง และชิพจับเวลา
ฟันรัน 5 km
450 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, ผ้าพันคอ, เหรียญรางวัล, หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง และชิพจับเวลา
VIP มินิมาราธอน 10 km
1,000 บาท
เสื้อวิ่ง VIP 1 ตัว, เสื้อฟินิชเชอร์, ผ้าพันคอ, เหรียญรางวัล, หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง และชิพจับเวลา
VIP ฟันรัน 5 km
1,000 บาท
เสื้อวิ่ง VIP 1 ตัว, เสื้อฟินิชเชอร์, ผ้าพันคอ, เหรียญรางวัล, หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง และชิพจับเวลา

การแบ่งรุ่นอายุ

ประเภท มินิมาราธอน 10 km

ชาย หญิง
ไม่เกิน 19 ปี
ไม่เกิน 19 ปี
20-29 ปี
20-29 ปี
30-39 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
60 ปี ขึ้นไป

รางวัล

  • ถ้วยรางวัล Overall และเงินรางวัล 3 ลำดับ 3000/2000/1000 บาท แยกชาย และญิง
  • ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ 5 รางวัล และเงินรางวัล 3 ลำดับ 1000/800/700 บาท แยกชาย และหญิง

ประเภท 5 กิโลเมตร

ชาย หญิง
ทั่วไป
ทั่วไป

รางวัล

  • ถ้วยรางวัล Overall และเงินรางวัล 1 ลำดับ 2000 บาท แยกชาย และหญิง
  • ถ้วยรางวัล รุ่นทั่วไป และเงินรางวัล 5 ลำดับ 800/700/600 บาท แยกชาย และหญิง

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

ข้อมูลการสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/krk2023/frm_reg

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/krk2023/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 103-1-76831-0 ธนาคารกสิกรไทย  ชื่อบัญชี บจก.พีบีอินฟินิตี้

ติดต่อผู้จัด

บริษัท พีบี อินฟินิตี้ จำกัด

โทร : 098-5353542 คุณออมสิน

โทร : 098-5356942 คุณนุ๊กนิ๊ก

แฟนเพจ : กระรอกขาว มินิมาราธอน

https://www.facebook.com/กระรอกขาว-มินิมาราธอน-111949931769777

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)