Countdown Expired!

GT EXTREME CHARITY RUN 2019

วิ่งวิบากเพื่อน้องบนดอย

   “โครงการวิ่งวิบากเพื่อน้องบนดอย” เป็นการแข่งขันวิ่งประเภทแนวเอ็กซ์ตรีมที่ท้าทายความสามารถเพื่อค้นหาสุดยอดคนพันธุ์อึดในการฝ่าด่านอุปสรรคสุดโหด เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเอง โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องวิ่งวิบากผสมการข้ามสิ่งกีดขวาง และฝ่าด่านอุปสรรคทั้งหมด 12 ด่าน ซึ่งออกแบบมาเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เข้าแข่งขัน ดังนั้นสุขภาพที่แข็งแรงทั่วทั้งร่างกายผนวกกับกล้ามเนื้อแขน-ขาอันทรงพลัง และการมีสติสมาธิที่ดี จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการแข่งขันครั้งนี้

   สิ่งที่ผู้แข่งขันต้องเผชิญอย่างแน่นอน คือ ไฟ , โคลน , น้ำ , ลวดหนาม และความโหดอีกมากมาย ซึ่งต้องใช้ทักษะหลากหลายด้านมาประยุกต์ใช้ในการเคลื่อนไหวต่างๆ อาทิเช่น การวิ่ง ปีน กระโดดสูง การไต่ขึ้นลงในแนวดิ่ง-แนวระดับ การคลาน ความยืดหยุ่นของร่างกาย และการทรงตัวที่ดี ซึ่งจะแบ่งความยากง่ายเป็นหลายระดับ โดยต้องฝ่าฟันทุกอุปสรรคเพื่อเข้าเส้นชัยในเวลาที่น้อยที่สุด นับว่าเป็นสิ่งที่ท้าท้ายอย่างยิ่ง การแข่งขันประเภทนี้ นอกจากประโยชน์ทางกายแล้ว ยังช่วยให้ผู้เข้าแข่งฝึกการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเพิ่มความมั่นใจอีกด้วย สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

8 ธันวาคม 2562

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้  – 5 ธ.ค. 2562

1. สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

2. จีทีฟิตเนสและสระว่ายน้ำ ปราณบุรี

ที่ตั้ง รัฐบำรุง 7 (ซอยตำหรุ) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ

สถานที่จัดการแข่งขัน

ณ โรงเรียนเนอสเซอรี่บ้านต้นฝัน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

ผู้สมัครสามารถมาติดต่อขอรับเสื้อก่อนการแข่งขันได้ ในระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค. 62 เวลา 09.00 –  17.00 น. ณ เคาน์เตอร์รีเซฟชั่น จีทีฟิตเนส (ตำหรุ ซอยรัฐบำรุงอ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ)

หากผู้สมัครไม่สะดวกมารับเสื้อในวันดังกล่าว สามารถมารับได้ในวันแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเริ่มการแข่งขัน  30 นาที

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

ประเภทการแข่งขัน อัตราค่าสมัคร สิ่งที่ได้รับ
ฟันรัน 5 กม.
450 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล
มินิมาราธอน 10 กม.
550 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล
วิ่งวิบาก (วิ่ง 7 กม. + ฝ่าด่านอุปสรรค 12 ด่าน)
990 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เสื้อฟินิชเชอร์ 1 ตัว, เหรียญรางวัล

การวิ่งผ่าด่านอุปสรรค

ด่านอุปสรรค 12 ด่าน

 • ด่านที่ 1 Extreme Tunnels / ลอดอุโมงค์
 • ด่านที่ 2 Vertical Cargo Plus / กระโดดข้ามกำแพง 3 เมตร
 • ด่านที่ 3 Car Tire Carry / วิ่งวิบากแบกยางรถ
 • ด่านที่ 4 A-Frame / ปีนข้ามภูเขายาง
 • ด่านที่ 5 Over walls / กระโดดข้ามรั้ว 10 ขั้น
 • ด่านที่ 6 Tire Flip / ยางรถมรณะ
 • ด่านที่ 7 Slip Wall / โหนเชือก
 • ด่านที่ 8 Rolling Mud / วิ่งลุยโคลน
 • ด่านที่ 9 Barbed Wire / ลอดตาข่าย
 • ด่านที่ 10 Rope Bridge / ไต่เชือกข้ามน้ำ
 • ด่านที่ 11 Rope Climb / ไต่เชือกตีกระดิ่ง
 • ด่านที่ 12 Fire Jump / กระโดดข้ามกองไฟ

หมายเหตุ

   หลังจากวิ่ง 7 กม. เสร็จสิ้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องฝ่าด่านอุปสรรคจำนวน 12 ด่านให้ครบถ้วน กรณีบางด่านไม่สามารถแข่งขันได้ อันเนื่องมาจาก อายุ สภาพร่างกายที่ไม่พร้อมหรือสมรรถภาพร่างกายไม่เพียงพอ ฯ เจ้าหน้าที่แต่ละด่านจะมีบทลงโทษผู้เข้าแข่งขันตามที่เห็นสมควร

   ทั้งนี้ บทลงโทษแต่ละด่านจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับความยากง่ายของด่าน หลังจากทำบทลงโทษเสร็จสิ้น ผู้เล่นจึงสามารถเล่นด่านต่อไปได้  

การแบ่งรุ่นอายุ

ฟันรัน 5 กม.

ชาย หญิง
ไม่แบ่งรุ่นอายุ
ไม่แบ่งรุ่นอายุ

รางวัล

– รับสมัครทุกรุ่นอายุ ไม่มีการแข่งขันและไม่จำกัดเวลา

มินิมาราธอน 10 กม.

ชาย หญิง
15-29 ปี
15-29 ปี
30-39 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
60 ปี ขึ้นไป

รางวัล

– ถ้วยรางวัลรางวัลอันดับที่ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ

วิ่งวิบาก (วิ่ง 7 กม. + ฝ่าด่านอุปสรรค 12 ด่าน)

ชาย หญิง
15-29 ปี
15-29 ปี
30-39 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
60 ปี ขึ้นไป

รางวัล

– ถ้วยรางวัลรางวัลอันดับที่ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เสื้อวิ่ง
gt_shirt
เสื้อฟินิชเชอร์
gt_finisher
ตารางขนาดเสื้อ
Size_chart

เหรียญรางวัล

medal
back

แผนที่เส้นทาง

เร็วๆนี้

กติกาการแข่งขัน

 1. รับสมัครผู้เข้าแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไป ชาย-หญิง ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการสมัคร
 2. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องมาลงทะเบียน โดยแสดงหลักฐานการสมัคร บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ก่อนการแข่งขัน
 3. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านด่านอุปสรรคทั้งหมด 12 ด่าน
 4. ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามกฎ กติกาการแข่งขันทุกประการ
 5. การแข่งขันในครั้งนี้ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด โดยห้ามผู้แข่งขันที่ขาดสปิริต ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจ นักกีฬา เช่น ลัดเส้นทาง ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด

การบริการ

 • บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
 • ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย
 • บริการตรวจสุขภาพ คณะพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 • บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา …………………………………… น.
 • มีเจ้าหน้าที่และนักวิทยุสมัครเล่น, อาสาสมัคร ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง
 • มีพื้นสถานที่จอดรถ ฟรี ณ นอสเซอรี่บ้านต้นฝัน

กำหนดการ

05.00  – 05.40 :   ลงทะเบียน  รับเสื้อ – รับเบอร์วิ่ง (สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับ) 

05.45 น.   :    ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 

05.50 น.   :    นักวิ่งวอร์มร่างกาย และ พร้อมกันที่จุดปล่อยตัว

06.00 น.   :    ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท Mini Marathon 10 k. ทุกรุ่นอายุ

06.15 น.  :     ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทวิ่งวิบาก (Mini Marathon 7 k. + ด่านอุปสรรค 12 ด่าน) ทุกรุ่นอายุ

06.30 น.   :    ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท Fun Run 5 k. ทุกรุ่นอายุ ไม่มีการแข่งขัน

08.30 น.   :    พิธีมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักวิ่งที่ติดอันดับแต่ละช่วงอายุ

09.30น.   :     เสร็จสิ้นกิจกรรม

ข้อมูลการสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้  – 5 ธ.ค. 2562

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/gt2019/frm_reg

สมัครด่วนแบบไม่ต้อง login
https://register.bothlnw.com/gt2019/frm_reg?skiplogin

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/gt2019/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครภายใน 3 วัน ภายหลังจากกรอกข้อมูล เลขที่บัญชี 415-047466-6 ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาว ปุญชญา เดชาบำรุงพัฒน์

หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่

   เคาน์เตอร์ จีทีฟิตเนสและสระว่ายน้ำ ปราณบุรี ที่ตั้ง รัฐบำรุง 7 (ซอยตำหรุ) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ

ติดต่อผู้จัด

โทร : 080-5562562 (พัชราภรณ์) , 083-8264922 (ปุณรดา)

Line ID : gt.fitness

facebook : GT Fitness Pranburi

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)