Countdown Expired!
ความเป็นมาของกิจกรรม:
– เพื่อพัฒนา “ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี” ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ประจำจังหวัดอุดรธานี
– เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน และบริเวณโดยรอบ ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี
– เพื่อให้เป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว เชิดหน้าชูตา แก่จังหวัดอุดรธานี
– เป็นพลังแรงศรัทธาในองค์เจ้าปู่-ย่า
 
จุดประสงค์การจัดงาน:
– เพื่อเชิดชูชื่อเสียงของเอ็งกอ อุดรธานี ให้เป็นศิลปะประจำศาลเจ้าปู่-ย่า
– เพื่อเผยแผ่ “เอ็งกอ” ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ เพื่อให้เป็นกิจกรรมประจำจังหวัดต่อไป

01 ตุลาคม 2566

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – วันที่ 10 กันยายน 2566

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

ศาลเจ้าปู่ย่า อุดรธานี

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 10:00-18:00 น.

ณ ศาลเจ้าปู่ย่า อุดรธานี

เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

การแบ่งรุ่นอายุ และรางวัล

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

ถ้วยรางวัล

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

ข้อมูลการสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – วันที่ 10 กันยายน 2566

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/EngorRun2023/frm_reg

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/EngorRun2023/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 284-7-84186-9 ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 731

ติดต่อผู้จัด

โทร : 081-8705893

FB : https://www.facebook.com/Engorrun

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)