Countdown Expired!
    ชัยภูมิเทรล 3 วันที่ 6 สิงหาคม 2566 ระยะการแข่งขัน 15 และ 5 กม. วิ่งยลสายหมอก หยอกดอกกระเจียวถือเป็นจุดเด่นของงานเราโดยใช้เส้นทางธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติไทรทอง แวะชมวิวตามผาต่างๆ ท่ามกลางอากาศเย็นสบายในฤดูฝน ไร้มลภาวะ อีกทั้งนักวิ่งสามารถเที่ยวชมหมู่บ้านถิ่นชาว “ญัฮกุร” กลุ่มชาติพันธ์ุกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามเขาและยังคงใช้ภาษามอญโบราณปัจจุบันอาศัยอยู่ในเขตอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเทพสถิต และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 

06 สิงหาคม 2566

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

สถานที่รับเบอร์, จุดจอดรถ : ค่ายเยาวชน อุทยานแห่งชาติไทรทอง

จุดสตาร์ท : ลานกางเต็นท์ผาพ่อเมือง อุทยานแห่งชาติไทรทอง

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00-18:00 น.

ณ ค่ายเยาวชน อุทยานแห่งชาติไทรทอง

เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

การแบ่งรุ่นอายุ และรางวัล

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

แผนที่เส้นทาง

เส้นทาง 15 กม.

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

download gpx

เส้นทาง 5 กม.

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

download gpx

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

     10:00 – 17:30   รับเบอร์ ณ ค่ายเยาวชน อุทยานแห่งชาติไทรทอง

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566

     05:45   ปล่อยตัวนักวิ่ง 15 กม.

     06:15    ปล่อยตัวนักวิ่ง 5 กม.

ข้อมูลการสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันวันนี้ – วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/CPT2023/frm_reg

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/CPT2023/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 096-3-33817-1 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี โบ๊ทเทพ

ติดต่อผู้จัด

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)