เชียงคาน ฮาล์ฟมาราธอน 2563

ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน จ.เลย

    อำเภอเชียงคานขอเชิญนักวิ่งและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “เชียงคาน ฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 จัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2563 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคานซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่น่าสนใจก็คือ Sky walk ตั้งอยู่ที่ตำบลปากตม อำเภอ เชียงคาน จังหวัดเลย โดยนักวิ่งที่มาร่วมการแข่งขันจะมีโอกาสได้ขึ้นชมก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมนี้ ธรรมชาติ สายหมอก ฟอกปอด กอดเขา เราต้องมา “เชียงคาน ฮาล์ฟมาราธอน” แล้วพบกัน

การแข่งขันประกอบไปด้วยการวิ่ง 3 ระยะคือ

  1. ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.
  2. มินิมาราธอน 10 กม.
  3. ฟันรัน 5.5 กม.

20 กันยายน 2563

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

1. สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

รับด้วยตนเองที่สถานที่จัดงาน ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน

วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. 2563 เวลา 10:00 – 19.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. 2563 เวลา 04:00 น. เป็นต้นไป

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

ประเภทการแข่งขัน อัตราค่าสมัคร สิ่งที่ได้รับ
ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. + FINISHER
800 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เสื้อ FINISHER 1 ตัว เมื่อวิ่งจบ, เหรียญรางวัล, ชิพจับเวลา, e-slip, e-certificate
ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.
700 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล, ชิพจับเวลา, e-slip, e-certificate
มินิมาราธอน 10 กม.
550 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล, ชิพจับเวลา, e-slip, e-certificate
ฟันรัน 5.5 กม.
550 บาท
เสื้อวิ่ง 1 ตัว, เหรียญรางวัล, ชิพจับเวลา, e-slip, e-certificate

การแบ่งรุ่นอายุ

ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.

ชาย หญิง
16-29 ปี
16-29 ปี
30-39 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
60 ปี ขึ้นไป

รางวัล

– ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ

มินิมาราธอน 10 กม.

ชาย หญิง
ไม่เกิน 19 ปี
ไม่เกิน 19 ปี
20-29 ปี
20-29 ปี
30-39 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
60 ปี ขึ้นไป

รางวัล

– ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ

ฟันรัน 5.5 กม.

ชาย หญิง
ไม่จำกัดอายุ
ไม่จำกัดอายุ

รางวัล

– ไม่มีการแข่งขันชิงรางวัลในประเภทฟันรัน

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เสื้อวิ่ง แต่ละระยะ
เสื้อ FINISHER สำหรับระยะ 21 กม.
ตารางขนาดเสื้อ
Size_chart_NoSinglet

เหรียญรางวัล

แผนที่เส้นทาง

   เส้นทางทั้ง 3 ระยะ ในทุกระยะนักวิ่งจะได้สัมผัสกับบรรยากาศฟินๆริมน้ำโขง บนเส้นทางยาวที่ทอดไปตามริมแม่น้ำโขง กับอากาศที่เย็นสบาย สัมผัสวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวเชียงคาน และพิเศษสำหรับระยะ 21 กม. ยังจะได้สัมผัส เส้นทางแห่งขุนเขา บริเวณรอบฐานของภูทอก (ไม่ขึ้นภูทอก) เส้นทางที่มีต้นไม้ 2 ข้างทาง และปิดท้ายด้วยการชมพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณริมน้ำโขง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Chip Time (เวลาส่วนบุคคล, Net Time)  และใช้ชิพในการจับเวลาและตรวจสอบการผ่านจุดตรวจสอบ (Check Point)

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

เร็วๆนี้

ข้อมูลการสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/CKH2020/frm_reg

สมัครด่วนแบบไม่ต้อง login
https://register.bothlnw.com/CKH2020/frm_reg?skiplogin

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/CKH2020/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 403-3-00332-0 ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี เลยรันนิ่ง หรือ นายปฐมพงศ์ ปฐมอุดมทรัพย์

หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่

   เร็วๆนี้

ติดต่อผู้จัด

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)

Facebook : 

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)