Countdown Expired!

3rd SFR SUPERHUMAN CONTEST ครั้งที่ 2 (THE STRENGTH WAR)

ร้านกาแฟ 3rd Club กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี

     เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมในการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ความแข็งแรงของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ดังที่เคยได้จัดกิจกรรม Superhuman Contest ครั้งที่ 1 แล้วปรากฏได้รับเสียงตอบรับในแง่มุมที่ดีจากทั้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและประชาชนทั่วไป ล้วนชื่นชมและอยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

     กิจกรรมครั้งที่ 2 ที่ได้กำหนดแผนงานขึ้นนี้ จึงจัดให้เป็นกิจกรรมที่เปิดกว้าง และท้าทาย ซึ่งเข้าร่วมได้ทั้งพลเรือนและกำลังพล โดยรายได้จากค่าสมัคร หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปใช้ในการพัฒนาหน่วย ให้เกิดประโยชน์ต่อกำลังพลและกองทัพต่อไป

27 สิงหาคม 2566

การรับสมัคร

เปิดรับสมัคร 25 ก.ค. – 22 ส.ค. 2566

สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

ร้านกาแฟ 3rd Club กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00-19:00 น.

ร้านกาแฟ 3rd Club กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี

เอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

ประเภทการแข่งขัน อัตราค่าสมัคร สิ่งที่ได้รับ
Sprint
500.-
เสื้อที่ระลึก
Standard
500.-
เสื้อที่ระลึก
Elite
500.-
เสื้อที่ระลึก

รางวัลลำดับที่ 1-5 Overall

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง) 

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

11.ผู้จัดการแข่งขันสามารถเปลี่ยนเส้นทางแข่งขันตามความเหมาะสม หากมีสภาพอากาศหรือปัจจัยทางธรรมชาติอื่น ๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566

     09.00 น. – 19.00 น. รับ RACE PACK 

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

     05.00 น.              ลงทะเบียนรับสิ่งของเพิ่มเติม  

     05.30 น.              พิธีกรเริ่มดำเนินรายการ

     05:45 น.               ผบ.รพศ.๓ กล่าวเปิด

     06:00 น.              เริ่มปล่อยตัวรุ่น Sprint

     09:00 น.              เริ่มปล่อยตัวรุ่น Standard

     12.00 น.               เริ่มปล่อยตัวรุ่น Elite

     15:00 น.               ประกาศรางวัล

     15:30 น.               พิธีมอบรางวัลและกล่าวปิด

ข้อมูลการสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันที่   25 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2566

สมัครเลย
https://register.bothlnw.com/CF2/frm_reg

แจ้งชำระเงิน
https://register.bothlnw.com/payment

ตรวจสอบรายชื่อ
https://register.bothlnw.com/CF2/participants

กรุณาชำระเงินค่าสมัครและแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากกรอกข้อมูล

เลขที่บัญชี 1-29140-627-1

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี งบสวัสดิการข้าราชการและครอบครัว รพศ.๓

ติดต่อผู้จัด

Line ID : lonewolf5061

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596
Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)