Cover

AG KKU RUN

วิ่งชมฟาร์มเกษตรมอดินแดง

วิ่งชมฟาร์มเกษตรมอดินแดง เป็นงานวิ่งที่อยากส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เชิญชวนพี่น้องศิษย์เก่า มข. และคนที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ส่งเสริมให้ทุกเพศวัยรักษ์สุขภาพ ทั้งเพื่อระดมทุนในการทำกิจกรรมสาธารณกุศล ปรับปรุงสวนกวี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พรรณไม้พื้นถิ่นและพืชสมุนไพร อนุรักษ์ป่าแดงให้เป็นป่ากลางเมืองสำหรับชาวขอนแก่น และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บูรพาจารย์ด้านการเกษตรมอดินแดง สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22 ธันวาคม 2562

สถานที่จัดการแข่งขัน

ณ สวนกวี อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนา (เท่านั้น) มาแสดงเป็นหลักฐานในการรับเบอร์วิ่ง ในวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

ประเภทการแข่งขัน อัตราค่าสมัคร สิ่งที่ได้รับ
มินิมาราธอน 10.55 กม.
555 บาท
BIB เสื้อวิ่ง เหรียญที่ระลึก
ฟันรัน 5.55 กม.
355 บาท
BIB เสื้อวิ่ง เหรียญที่ระลึก
VIP - สมัครได้ทุกระยะ
1,000 บาท
BIB เสื้อวิ่ง เหรียญที่ระลึก ถ้วยรางวัล หมวกวิ่งชมฟาร์ม กระเป๋าผ้า
Super VIP - สมัครได้ทุกระยะ
2,000 บาท
BIB เสื้อวิ่ง เหรียญที่ระลึก ถ้วยรางวัล หมวกวิ่งชมฟาร์ม กระเป๋าผ้า หนังสือที่ระลึก ๕๐ ปี ใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่ ๙ และแก้วที่ระลึกสวนกวี

การแบ่งรุ่นอายุ

มินิมาราธอน 10.55 กม.

ชาย หญิง
ไม่เกิน 15 ปี
ไม่เกิน 15 ปี
16-19 ปี
16-19 ปี
20-24 ปี
20-29 ปี
25-29 ปี
30-39 ปี
30-34 ปี
40-49 ปี
35-39 ปี
50-59 ปี
40-44 ปี
60 ปี ขึ้นไป
45-49 ปี
50-54 ปี
55-59 ปี
60-64 ปี
65-69 ปี
70 ปี ขึ้นไป

รางวัล

– รางวัล Overall 1-3 ชาย และหญิง เงินรางวัล 1,500/1,200/1,000 บาท

– รางวัลอันดับที่ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ เงินรางวัล 700/600/500 บาท

– รางวัล TOP55 สำหรับนักวิ่งที่เข้า 55 อันดับแรก ชาย และหญิง

– รางวัลพิเศษ นักวิ่งแต่งกายแฟนซี 10 รางวัล (รวมกับฟันรัน)

ฟันรัน 5.55 กม.

ชาย หญิง
ไม่เกิน 12 ปี
ไม่เกิน 12 ปี
13-15 ปี
13-15 ปี
16-19 ปี
16-19 ปี
20-39 ปี
20-39 ปี
40 ปี ขึ้นไป
40 ปี ขึ้นไป

รางวัล

– รางวัล Overall 1 รางวัล ชาย และหญิง เงินรางวัล 1,000 บาท

– รางวัลอันดับที่ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ เงินรางวัล 500/400/300 บาท

– รางวัลพิเศษ นักวิ่งแต่งกายแฟนซี 10 รางวัล (รวมกับมินิ)

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

กระเป๋าที่ระลึก

หมวกวิ่งชมฟาร์ม

แก้วที่ระลึกสวนกวี จุติกุล

หนังสือที่ระลึก ๕๐ ปี ใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่ ๙

เหรียญรางวัล

แผนที่เส้นทาง

ข้อมูลการสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (จนกว่าจะเต็ม รับจำนวนจำกัด มินิ 1,500 คน ฟันรัน 1,000 คน)

สามารถสมัคร Online ได้ที่ 
  https://register.bothlnw.com/agkku2019/frm_reg

กรุณาชำระเงินค่าสมัครภายใน 3 วัน ภายหลังจากกรอกข้อมูล เลขที่บัญชี 793-285904-8 ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายภาสกร เตือประโคน และ/หรือ นางสาวเยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ และ/หรือ นายพินิจพล ประดับชาติ

ติดต่อผู้จัด

นายภาสกร เตือประโคน

โทร : 080-325-7689

Line ID : yodkku

พบปัญหาด้านระบบรับสมัคร

โทร : 066-052-2596

Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)

 

Close Menu