Countdown Expired!

   งานวิ่ง 8 สนาม เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีงานวิ่งครบทุกอำเภอภายในจังหวัดตัวเองแบบนี้ แนวคิดของเราคืออยากจัดงานวิ่งที่ได้มาตรฐาน กระจายไปตามอำเภอต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดบึงกาฬ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมธุรกิจ ในอำเภอนั้นๆเหรียญที่ระลึกของเราจึงเลือกเเหล่งท่อเที่ยวแต่ละอำเภอเป็นหลักในการผลิตเหรียญ การจัดงานครั้งนี้ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดบึงกาฬ และได้ทำการขออนุญาตจัดจากจังหวัดโดยท่านรองผู้ว่า เซ็นหนังสืออนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยการจัดงานทั้งหมดจะมาจากค่าสมัครของนักวิ่ง และผู้สนับสนุนภาคเอกชนทั้งหมด ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากราชการ เพียงแต่ส่วนราชการอำนวยความสะดวกในการจัดงานทั้งหมดครับจัดร่วมกันในด้านต่างๆในการจัดงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เรารับนักวิ่งไม่เยอะ แต่ทุกรายละเอียดเราใส่ใจทุกอย่างเหมือนที่เราเคยทำกับเอิ้นมาแล่น แต่รูปแบบงานจะไปยิ่งใหญ่เท่าเอิ้นมาแล่นนะครับ ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณจัดงานครับ ท่านไหนสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ

การแข่งขันประกอบไปด้วยการวิ่ง 3 ระยะคือ

  1. ระยะ 10 กม.
  2. ระยะ 5 กม.
  3. ระยะ 3 กม.

22 พฤศจิกายน 2563

การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

1. สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ คลิ๊ก

สถานที่จัดการแข่งขัน

เขื่อนเก็บน้ำบ้านห้วยทราย ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์

สถานที่จัดงาน  เขื่อนเก็บน้ำบ้านห้วยทราย ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

⛔️วันศุกร์ที่ 30 ตค 63
12.00-20.00 เปิดรับลงทะเบียนรับสมัครในระยะ 3 km (ไม่ใช้ชิฟ)และเปิดรับเสื้อและบิบสำหรับท่านที่สมัครหลังวันที่ 12 ตค 63 ต้องมารับที่งาน และจำหน่ายเสื้อที่ระลึก
⛔️วันเสาร์ที่ 31 ตค 63
11.00-20.00 เปิดลงทะเบียนและรับสมัครทุกระยะ รับเสื้อและบิบทุกท่าน
⛔️วันอาทิตย์ที่ 1 พย 63
05.00- 06.30 เปิดให้รับเสื้อและบิบ สำหรับท่านที่เดินทางมาวันงานวันเดียว

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

การแบ่งรุ่นอายุ

เสื้อวิ่งและของที่ระลึก

เสื้อวิ่ง แต่ละสนาม
เสื้อวิ่ง สนามโซ่พิสัย
ตารางขนาดเสื้อ
120230572_153919626378828_6992310329055588910_n

เหรียญรางวัล

123515372_166548628449261_4936208995290064886_o

แผนที่เส้นทาง

กติกาการแข่งขัน

1.การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การตัดสินการแข่งขันทุกประเภทใช้ระบบ Gun Time (เวลาตามนาฬิกากลาง)  และใช้ชิพในการจับเวลาและตรวจสอบการผ่านจุดตรวจสอบ (Check Point)

3.ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครและต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับรางวัล

4.ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

5.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

6.นักวิ่งต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนตามที่กรรมการจุดเช็คพ้อยท์กำหนด

7.นักวิ่งต้องติดหมายเลขการแข่งขัน (bib) ไว้ที่ด้านหน้าเท่านั้นให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของอื่น (กระเป๋าคาดเอว) ปิดทับ

8.นักวิ่งที่นำเบอร์วิ่งผู้อื่นมาวิ่งไม่ตรงตามระบบการลงทะเบียนทุกกรณีจะถูกตัตสิทธิ์การแข่งขัน

9.ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้

     9.1. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

     9.2. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

     9.3. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

10.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

กำหนดการ

❌กำหนดการสนามที่ 1 อำเภอปากคาด❌
สถานที่จัดงาน ลานพญานาคริมโขงเทศบาลตำบลปากคาด
ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

⛔️วันศุกร์ที่ 30 ตค 63
12.00-20.00 เปิดรับลงทะเบียนรับสมัครในระยะ 3 km (ไม่ใช้ชิฟ)และเปิดรับเสื้อและบิบสำหรับท่านที่สมัครหลังวันที่ 12 ตค 63 ต้องมารับที่งาน และจำหน่ายเสื้อที่ระลึก
⛔️วันเสาร์ที่ 31 ตค 63
11.00-20.00 เปิดลงทะเบียนและรับสมัครทุกระยะ รับเสื้อและบิบทุกท่าน
⛔️วันอาทิตย์ที่ 1 พย 63
05.00- 06.30 เปิดให้รับเสื้อและบิบ สำหรับท่านที่เดินทางมาวันงานวันเดียว
05.40 ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
06.00 ปล่อยตัวระยะ 10 km
06.15 ปล่อยตัวระยะ 5 km
06.30 ปล่อยตัวระยะ 3 km
07.30 เริ่มมอบรางวัล รุ่นไหนพร้อม ขึ้นรับรางวัลทันที

ข้อมูลการสมัคร

เปิดรับสมัครแล้ว 8 สนาม 8 อำเภอ
จำกัดนักวิ่ง 1,000 ท่าน เมื่อสนามไหนเต็มแล้วจะปิดทันที
(มินิ 400 ท่าน ฟันรัร 400 ท่าน นาโน 200 ท่าน)
10KM : 490 THB : 06.00 AM : CHIPTIME
5 KM : 460 THB : 06.20 AM : CHIPTIME
3 KM : 430 THB : 06.40 AM
ค่าสมัครทั้งหมดรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
เสื้อและ bib ทั้งหมดจะถูกส่งไปที่บ้านนักวิ่ง
ไม่ต้องเดินทางมารับเสื้อที่งาน
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 10 KM และ 5 KM
แบ่งรุ่นอายุดังนี้ ชาย และ หญิง
อายุไม่เกิน 19 ปี ถ้วยลำดับ 1 – 5
อายุ 20-29 ถ้วยลำดับ 1 – 5
อายุ 30-39 ถ้วยลำดับ 1 – 5
อายุ 40-49 ถ้วยลำดับ 1 – 5
อายุ 50-59 ถ้วยลำดับ 1 – 5
อายุ 60 ปีขึ้นไป ถ้วยลำดับ 1 – 5
ในแต่ละสนามจะมีการเก็บสถิติเวลา เมื่อครบทั้ง 8 สนาม
จะนำเวลารวมทั้งหมด 8 สนามมารวมกัน เป็นรางวัลโอเวอออล 8 สนาม
ถ้วยลำดับ 1 – 10 ในแต่ละรุ่นอายุทั้งหมด
(ต้องวิ่งครบ 8 สนาม เท่านั้นถึงมีสิทธิ์รับรางวัลนี้)
ผู้สมัครแบบแพคเกต จะได้รับที่แขวนเหรียญในสนามสุดท้ายพร้อมเสื้อสีพิเศษ(มีแขน)
ผู้ที่วิ่งครบทั้ง 8 สนามทุกคนจะได้รับเสื้อสีพิเศษ(มีแขน)
สามารถมาร่วมวิ่งที่งานหรือวิ่งที่บ้านส่งผลวิ่งได้ ในกรณีต้องการสะสมเหรียญรางวัลให้ครบ 8 สนาม เนื่องจากเหรียญทั้ง 8 สามารถต่อกันได้เป็นภาพแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด และ มีคำสะกดเป็นภาษาอังกฤษ B.U.E.N.G.K.A.N
เนื่องจากงานวิ่งจัดข้ามปี ให้ยึดรุ่นอายุสนามที่ 1 เป็นหลักในการเลือกรุ่นอายุลงแข่งขัน
ชำระค่าสมัครที่หมายเลขบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ 4310656977
นายโสภณ อำพล
แจ้งชำระค่าสมัครได้ที่ LINE แจ้งชำระเงิน 8สนาม(ปากคาด)คิวอาร์โค็ดในภาพ
เพจ วิ่ง 8 สนาม 8 อำเภอ Buengkan
line : 0817799901
ติดต่อสอบถามรายละเอียด 0817799901 โสภณ อำพล(หน่อง)
❌สนามที่ 1 อำเภอปากคาดและสมัครแบบแพคเกต
วันที่ 1 พย 2563 ลานพญานาคริมโขงเทศบาลปากคาด
สมัครปากคาดตรงนี้👇👇👇👇👇👇👇👇👇
ตรวจสอบรายชื่อสนามปากคาดและแพคเกต
❌สนามที่2 อำเภอโซ่พิสัย
วันที่ 22 พย 2563 เขื่อนเก็บน้ำบ้านห้วยทราย ตำบลโซ่
สมัครสนามโซ่พิสัยตรงนี้👇👇👇👇👇👇👇
ตรวจสอบรายชื่อสนามโซ่พิสัย
❌สนามที่3 อำเภอพรเจริญ เลื่อนไป
วันที่ 14 กพ 2564 หนองเลิง ตำบลดอนหญ้านาง
สมัครสนามพรเจริญตรงนี้👇👇👇👇👇👇👇
ตรวสอบรายชื่อสนามพรเจริญ
❌สนามที่ 4 อำเภอศรีวิไล
วันที่ 27 ธค 2563 ภูทอก ตำบลนาแสง
สมัครสนามศรีวิไลตรงนี้👇👇👇👇👇👇👇👇
ตรวสอบรายชื่อสนามศรีวิไล
❌สนามที่5 อำเภอบึงโขงหลง
วันที่ 10 มค 2564 ทางเข้าภูลังกา เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
สมัครสนามบึงโขงหลงตรงนี้👇👇👇👇👇👇👇👇
ตรวจสอบรายชื่อสนามบึงโขงหลง
❌สนามที่6 อำเภอเซกา
วันที่ 31 มค 2564 กุดซาง ตำบลซาง
สมัครสนามเซกาตรงนี้👇👇👇👇👇👇👇👇👇
ตรวจสอบรายชื่อสนามเซกา
❌สนามที่7 อำเภอบุ่งคล้า
วันที่ 7 มีค 2564 เสาหลักเมืองบุ่งคล้า
สมัครสนามบุ่งคล้าตรงนี้👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
ตรวจสอบรายชื่อสนามบุ่งคล้า
❌สนามที่ 8 อำเภอบึงกาฬ
21 มีนา 2564 ศาลากลาง
สมัครสนามบึงกาฬตรงนี้👇👇👇👇👇👇👇👇👇
ตรวจสอบสนามบึงกาฬ
 
 

ติดต่อผู้จัด

เลขที่บัญชี : 438-068390-4 ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี : นายโสภณ อำพล
 
ติดต่อ สอบถาม : นายโสภณ อำพล โทร : 081-779-9901
 
ตรวจสอบข้อมูลงานที่ทีมงานโสภณเอิ้นอีเว้นจัดงานได้ที่เว็บ